Arbetsprojekt under åren som gått

Planering villatomt, Hölö
Rörläggning – Fyrislund, Uppsala
Avtäckning av berg – Högbytorp
Ledningsschakt – Fyrislund, Uppsala
Vägterass – Fyrislund, Uppsala
Lakvattendamm . Högbytorp
Lakvattendamm . Högbytorp
Rörläggning dagvattenmagasin . Fyrislund, Uppsala