Har ni problem med sten eller mindre bergklackar i åker, diken eller trädgård?

Vi löser det enkelt med stenspräckning! Vi använder oss av krutladdningar som inte kräver besiktning eller krångliga tillstånd och lämpar sig väl för arbeten nära bebyggelse och husgrunder. Vid behov finns mindre grävmaskin för uppgrävning och bortlastning.
Vi innehar alla tillstånd och licens för att utföra spräckning.

Om ni har möjlighet så försök att frilägga och ta bort så mycket som möjligt runt det som skall spräckas, då går det snabbare för oss att utföra jobbet. Är det krav på vissa höjder/djup märk ut dessa på något sätt, samma sak gäller om det är en viss yta som skall bort.